transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Suspicious minds: Criminals' ability to detect deception

Författare och institution:
Maria Hartwig (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Leif Strömwall (Psykologiska institutionen); Lars O Andersson (-)
Publicerad i:
PSYCHOLOGY CRIME & LAW, 10 ( 1 ) s. 83-95
ISSN:
1068-316X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
Nyckelord:
police officers, behavior, beliefs, catch, cues, liar
Postens nummer:
89583
Posten skapad:
2009-02-04 11:57
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007