transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[N,N '-bis(1-benzoylethylidene)propylene-diiminato(2-)]dipyrrolidinecobalt(III) perchlorate

Författare och institution:
Soraia Meghdadi (-); Amir H. Mahmoudkhani (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, 62 s. M69-M71
ISSN:
1600-5368
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi
Nyckelord:
schiff-base complexes
Postens nummer:
89578
Posten skapad:
2009-02-04 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007