transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The pragmatics of adverbs

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
One language, two grammars? : differences between British and American English ,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
ISBN: 978-0-521-87219-5
Postens nummer:
89554
Posten skapad:
2009-02-03 18:29
Posten ändrad:
2011-06-17 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007