transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glycerol kinase deficiency: follow-up during 20 years, genetics, biochemistry and prognosis

Författare och institution:
Christina Hellerud (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); N. Wramner (-); A. Erikson (-); Åke Johansson (Institutionen för invärtesmedicin); G. Samuelson (-); Sven Lindstedt (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin)
Publicerad i:
ACTA PAEDIATRICA, 93 ( 7 ) s. 911-921
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
clinical heterogeneity, molecular findings, metabolism, mutations, complexity, phenotype, diagnosis, families, children, glucose
Postens nummer:
89553
Posten skapad:
2009-02-03 18:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007