transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Esophageal stricture: Incidence, treatment patterns, and recurrence rate

Författare och institution:
Ana Ruigómez (-); Luis Alberto García Rodríguez (-); Mari-Ann Wallander (-); Saga Johansson (Institutionen för medicin); Stefan Eklund (-)
Publicerad i:
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 101 ( 12 ) s. 2685-2692
ISSN:
0002-9270
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
gastroesophageal-reflux disease, practice research database, anti-inflammatory drugs, proton pump inhibitors, general-practice, omeprazole, complications, prevention, ranitidine, prevalence
Postens nummer:
89552
Posten skapad:
2009-02-03 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007