transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hands-On Possibilities and Experiences in Biology Education (bioHOPE)

Författare och institution:
Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Maria Sunnerstam (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Bengt Petersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Michael Axelsson (Zoologiska institutionen)
Antal sidor:
100
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap ->
Övrig informationsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
89525
Posten skapad:
2009-02-03 12:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007