transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normalitet och kunskapsideal i skolans estetiska verksamhet

Författare och institution:
Monica Lindgren (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Lindstrand, F & Selander, S. (red.) Estetiska lärprocesser - upplevelser, praktiker och kunskapsformer., s. 175-192
ISBN:
9789144054407
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
89454
Posten skapad:
2009-01-30 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007