transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of HR Evolution – Inside an HR transformation

Författare och institution:
Freddy Hällsten (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
HRM workshop, Linköpings universitet, 26-27 augusti,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
HR transformation, change, HR business partners, HR function,
Postens nummer:
89418
Posten skapad:
2009-01-29 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007