transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extent and limitations of density-functional theory in describing magnetic systems

Författare och institution:
F. Illas (-); I.D.P.R. Moreira (-); J.M. Bofill (-); Michael Filatov (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
PHYSICAL REVIEW B, 70 ( 13 )
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Nyckelord:
exchange interactions, perturbation-theory, insulators, biradicals, complexes, states
Postens nummer:
89410
Posten skapad:
2009-01-29 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007