transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Calculation of indirect nuclear spin-spin coupling constants within the regular approximation for relativistic effects

Författare och institution:
Michael Filatov (Institutionen för kemi); Dieter Cremer (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 120 ( 24 ) s. 11407-11422
ISSN:
0021-9606
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
Nyckelord:
density-functional theory, self-interaction error, gaussian-basis sets, generalized gradient approximation, magnetic-resonance, perturbation-theory, electron correlation, hartree-fock, exchange, molecules
Postens nummer:
89400
Posten skapad:
2009-01-29 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007