transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemical cross-linking of the urease complex from Helicobacter pylori and analysis by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry and molecular modeling

Författare och institution:
Elisabet Carlsohn (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Jonas Ångström (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Mark R. Emmett (-); Alan G. Marshall (-); Carol L Nilsson (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 234 ( 1-3 ) s. 137-144
ISSN:
1387-3806
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi ->
Spektroskopi
Nyckelord:
electron-capture dissociation, multiply-charged ions, heat-shock-protein, ionization, purification, identification, localization, reagents, peptides
Postens nummer:
89398
Posten skapad:
2009-01-29 14:38
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007