transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Theoretical study of the stability of defects in single-walled carbon nanotubes as a function of their distance from the nanotube end

Författare och institution:
Feng Ding (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
PHYSICAL REVIEW B, 72 ( 24 )
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Nyckelord:
chemical-vapor-deposition, semiempirical methods, molecular-dynamics, catalyzed growth, optimization, temperature, parameters, particles, mechanism, migration
Postens nummer:
89388
Posten skapad:
2009-01-29 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007