transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kondo shuttling in a nanoelectromechanical single-electron transistor

Författare och institution:
M.N. Kiselev (-); K. Kikoin (-); Robert I. Shekhter (Institutionen för fysik (GU)); V.M. Vinokur (-)
Publicerad i:
PHYSICAL REVIEW B, 74 ( 23 )
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Nyckelord:
quantum dots
Postens nummer:
89386
Posten skapad:
2009-01-29 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007