transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Growth hormone regulation of metabolic gene expression in muscle: a microarray study in hypopituitary men

Författare och institution:
Klara Sjögren (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Kin-Chuen Leung (-); Warren Kaplan (-); Margaret Gardiner-Garden (-); James Gibney (-); Ken K. Y. Ho (-)
Publicerad i:
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, 293 ( 1 ) s. E364-E371
ISSN:
0193-1849
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
human skeletal-muscle, activated-receptor-alpha, in-vivo, peripheral-tissues, protein-synthesis, deficient adults, circadian clock, probe level, rat, replacement
Postens nummer:
89354
Posten skapad:
2009-01-29 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007