transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevalence of metabolic syndrome in an elderly Swedish population

Författare och institution:
Ingrid Gause-Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Simina Gherman (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); D. Kumar Dey (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); A. Kennerfalk (-); Bertil Steen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
ACTA DIABETOLOGICA, 43 ( 4 ) s. 120-126
ISSN:
0940-5429
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
nutrition examination survey, 3rd national-health, insulin-resistance, provisional report, diabetes-mellitus, life-style, us adults, definition, mortality, obesity
Postens nummer:
89351
Posten skapad:
2009-01-29 08:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007