transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body mass index as a predictor of fracture risk: A meta-analysis

Författare och institution:
C. De Laet (-); J.A. Kanis (-); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Helena Johansson (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); O. Johnell (-); P. Delmas (-); J.A. Eisman (-); H. Kroger (-); S. Fujiwara (-); P. Garnero (-); E.V. McCloskey (-); Dan Mellström (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); L.J. Melton III (-); P.J. Meunier (-); H.A.P. Pols (-); J. Reeve (-); A. Silman (-); A. Tenenhouse (-)
Publicerad i:
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL, 16 ( 11 ) s. 1330-1338
ISSN:
0937-941X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
european prospective osteoporosis, bone-mineral density, hip fracture, postmenopausal women, vertebral fracture, elderly-men, perimenopausal, epos, determinants, rotterdam
Postens nummer:
89332
Posten skapad:
2009-01-28 16:17
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007