transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association between captoprilother antihypertensive drugs and risk of prostate cancer

Författare och institution:
Gunnar Ronquist (-); Luis Alberto García Rodríguez (-); Ana Ruigómez (-); Saga Johansson (Institutionen för invärtesmedicin); Mari-Ann Wallander (-); Go?ran Frithz (-); Kurt Sva?rdsudd (-)
Publicerad i:
PROSTATE, 58 ( 1 ) s. 50-56
ISSN:
0270-4137
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
angiotensin-converting enzyme, human seminal plasma, gene-expression, prostasomes, cells, proliferation, inhibitors, carcinoma, cd13
Postens nummer:
89317
Posten skapad:
2009-01-28 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007