transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Classification of the biphenyl- and polychlorinated biphenyl-degrading strain LB400(T) and relatives as Burkholderia xenovorans sp nov.

Författare och institution:
Johan Goris (-); Paul De Vos (-); Jesús Caballero-Mellado (-); Joonhong Park (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); John F. Quensen III (-); James M. Tiedje (-); Peter Vandamme (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 54 s. 1677-1681
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
dna-dna hybridization, ad-hoc-committee, pseudomonas, degradation, bacteria, reevaluation, dioxygenase, diversity, pathway, genes
Postens nummer:
89297
Posten skapad:
2009-01-28 13:19
Posten ändrad:
2010-11-26 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007