transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Helcococcus sueciensis sp nov., isolated from a human wound

Författare och institution:
Matthew D. Collins (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Kit Brownlee (-); Paul A. Lawson (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 54 s. 1557-1560
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
organism, kunzii
Postens nummer:
89295
Posten skapad:
2009-01-28 13:17
Posten ändrad:
2010-11-26 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007