transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stenotrophomonas africana Drancourt et al. 1997 is a later synonym of Stenotrophomonas maltophilia (Hugh 1981) Palleroni and Bradbury 1993

Författare och institution:
Tom Coenye (-); Elke Vanlaere (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Peter Vandamme (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 54 s. 1235-1237
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
sp-nov, genus stenotrophomonas, bacterium, strains
Postens nummer:
89294
Posten skapad:
2009-01-28 13:17
Posten ändrad:
2010-11-26 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007