transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jeotgalicoccus pinnipedialis sp nov., from a southern elephant seal (Mirounga leonina)

Författare och institution:
Lesley Hoyles (-); Matthew D. Collins (-); Geoffrey Foster (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Peter Schumann (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 54 s. 745-748
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
gen. nov., acid, classification, salinicoccus
Postens nummer:
89290
Posten skapad:
2009-01-28 13:11
Posten ändrad:
2010-11-26 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007