transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Isolation and characterization of arsenate-reducing bacteria from arsenic-contaminated sites in New Zealand

Författare och institution:
Craig Anderson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Gregory M. Cook (-)
Publicerad i:
CURRENT MICROBIOLOGY, 48 ( 5 ) s. 341-347
ISSN:
0343-8651
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
escherichia-coli, staphylococcus-aureus, gen-nov, chrysiogenes-arsenatis, resistance operon, gold mine, phosphate, microorganisms, purification, respiration
Postens nummer:
89289
Posten skapad:
2009-01-28 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007