transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arsenicicoccus bolidensis gen. nov., sp nov., a novel actinomycete isolated from contaminated lake sediment

Författare och institution:
Matthew D. Collins (-); Joyanto Routh (-); Ambujom Saraswathy (-); Paul A. Lawson (-); Peter Schumann (-); Christina Welinder-Olsson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 54 s. 605-608
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
diaminopimelic acid, soil, taxa
Postens nummer:
89288
Posten skapad:
2009-01-28 13:10
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007