transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ulvibacter litoralis gen. nov., sp nov., a novel member of the family Flavobacteriaceae isolated from the green alga Ulva fenestrata

Författare och institution:
Olga I. Nedashkovskaya (-); Seung Bum Kim (-); Suk Kyun Han (-); Moon Soo Rhee (-); Anatoly M. Lysenko (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Galina M. Frolova (-); Valery V. Mikhailov (-); Kyung Sook Bae (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 54 s. 119-123
ISSN:
1466-5026
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Two heterotrophic, aerobic, Gram-negative, pigmented and non-motile marine bacteria that were isolated from the green alga Ulva fenestrata were studied by polyphasic taxonomic methods. 16S rDNA sequence analysis indicated that strain KMM 3912T formed a distinct lineage within the family Flavobacteriaceae. On the basis of phenotypic, chemotaxonomic, genotypic and phylogenetic analyses, the novel bacteria were classified as Ulvibacter litoralis gen. nov., sp. nov. The type strain is KMM 3912T (=KCTC 12104T=CCUG 47093T).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
cytophaga-uliginosa zobell, 1944 reichenbach 1989, comb. nov, deoxyribonucleic acid, phylogenetic trees, reclassification, classification, hybridization, bacteroides, bacterium
Postens nummer:
89287
Posten skapad:
2009-01-28 13:07
Posten ändrad:
2012-01-27 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007