transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den världshistoriska vändningen: Möjligheter och problem i relation till svensk historisk forskning

Författare och institution:
Stefan Eklöf Amirell (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Historisk tidskrift, 128 ( 4 ) s. 647-670
ISSN:
0345-469X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
89279
Posten skapad:
2009-01-28 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007