transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How do newspapers deal with health in Sweden? A descriptive study

Författare och institution:
Daniel J. Catalán Matamoros (-); Runo Axelsson (-); Jan Strid (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING, 67 ( 1-2 ) s. 78-83
ISSN:
0738-3991
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
media, web
Postens nummer:
89269
Posten skapad:
2009-01-28 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007