transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidence-based policy? The use of mobile phones in hospital

Författare och institution:
Stefanie Ettelt (-); Ellen Nolte (-); Martin McKee (-); Odd Arild Haugen (-); Ingvar Karlberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Niek Klazinga (-); Walter Ricciardi (-); Juha Teperi (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 28 ( 4 ) s. 299-303
ISSN:
1741-3842
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
medical equipment, interference, communication, care
Postens nummer:
89266
Posten skapad:
2009-01-28 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007