transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish and EU Africa policy

(Perspectives No 4)

Författare och institution:
Lennart Wohlgemuth (Institutionen för globala studier, afrikastudier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Perspectives on Development Cooperation in Africa; nr 4
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Centre for African Studies (University of Gothenburg)
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
development policy, Sweden, EU, Africa
Ytterligare information:
This brief has been revised & replaced by Perspectives No 11 (see GUP 89249.

All publications from the Centre for African Studies (School of Global Studies, University of Gothenburg).
Postens nummer:
89251
Posten skapad:
2009-01-28 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007