transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Non-positive autoimmune responses against CYP2E1 in refrigeration mechanics exposed to halogenated hydrocarbons

Författare och institution:
Sara Gunnare (-); Matteo Vidali (-); Linnea Lillienberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lena Ernstgård (-); Bengt Sjögren (-); Mats Hagberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Emanuele Albano (-); Gunnar Johanson (-)
Publicerad i:
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 383 ( 1-3 ) s. 90-97
ISSN:
0048-9697
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Nyckelord:
occupational-exposure, rheumatoid-arthritis, cytochrome-p450 2e1, halothane hepatitis, immune-system, liver-disease, smoking, hydrochlorofluorocarbons, autoantibodies, autoantigen
Postens nummer:
89231
Posten skapad:
2009-01-28 09:19
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007