transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extractive non-timber forestry and agriculture in rural Vietnam

Författare och institution:
Martin Linde-Rahr (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS, 10 s. 363-379
ISSN:
1355-770X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
shadow wages, households, economy
Postens nummer:
89217
Posten skapad:
2009-01-28 08:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007