transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Precautionary defaults - A new strategy for chemical risk management

Författare och institution:
Per Sandin (-); Bengt-Erik Bengtsson (-); Åke Bergman (-); Ingvar Brandt (-); Lennart Dencker (-); Per Eriksson (-); Lars Förlin (Zoologiska institutionen); Per Larsson (-); Agneta Oskarsson (-); Christina Ru?den (-); Anders So?dergren (-); Per Woin (-); Sven Ove Hansson (-)
Publicerad i:
HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, 10 ( 1 ) s. 1-18
ISSN:
1080-7039
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Nyckelord:
persistent organic pollutants, organochlorine contaminants, human-milk, breast-milk, adelie penguins, gene-expression, polar bears, identification, pcbs, systems
Postens nummer:
89211
Posten skapad:
2009-01-28 08:23
Posten ändrad:
2016-03-15 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007