transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New entrant allocation in the Nordic energy sectors: incentives and options in the EU ETS

Författare och institution:
Markus Åhman (-); Kristina Holmgren (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
CLIMATE POLICY, 6 ( 4 ) s. 423-440
ISSN:
1469-3062
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
Postens nummer:
89210
Posten skapad:
2009-01-28 08:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007