transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatty acid composition in breast milk and serum phospholipids of healthy term Chinese infants during first 6 weeks of life

Författare och institution:
Y.M. Peng (-); T.Y. Zhang (-); Q. Wang (-); R. Zetterström (-); Birgitta Strandvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
ACTA PAEDIATRICA, 96 ( 11 ) s. 1640-1645
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
docosahexaenoic acid, lipids, brain, growth, formula, retina, diet
Postens nummer:
89184
Posten skapad:
2009-01-27 16:53
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007