transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Placental phenotypes of intrauterine growth

Författare och institution:
CP Sibley (-); MA Turner (-); I Cetin (-); P Ayuk (-); CAR Boyd (-); SW D'Souza (-); J. Glazier (-); S L Greenwood (-); Thomas Jansson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Theresa L Powell (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
PEDIATRIC RESEARCH, 58 ( 5 ) s. 827-832
ISSN:
0031-3998
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
microvillous plasma-membrane, low-birth-weight, glucose-transporter protein, gestational-age infants, amino-acid transporters, fetal-growth, imprinted genes, human syncytiotrophoblast, complicated pregnancies, restricted pregnancies
Postens nummer:
89175
Posten skapad:
2009-01-27 16:39
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007