transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High aspartate to alanine aminotransferase ratio is an indicator of cirrhosis and poor outcome in patients with primary sclerosing cholangitis

Författare och institution:
Helena Nyblom (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Hans Nordlinder (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Rolf Olsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
LIVER INTERNATIONAL, 27 ( 5 ) s. 694-699
ISSN:
1478-3223
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
chronic hepatitis-c, alcoholic liver-disease, natural-history, ast/alt ratio, esophageal-varices, predictors, infection, utility, model, alt
Postens nummer:
89168
Posten skapad:
2009-01-27 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007