transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sealing of esophageal perforation or ruptures with expandable metallic stents: A prospective controlled study on treatment efficacy and limitations

Författare och institution:
Erik Johnsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); L. Lundell (-); Bengt Liedman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
DISEASES OF THE ESOPHAGUS, 18 ( 4 ) s. 262-266
ISSN:
1120-8694
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
iatrogenic perforation, primary repair, management, leaks
Postens nummer:
89160
Posten skapad:
2009-01-27 15:56
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007