transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Natural history of gastro-oesophageal reflux disease diagnosed in general practice

Författare och institution:
Ana Ruigómez (-); Luis Alberto García Rodríguez (-); M.-A. Wallander (-); Saga Johansson (Institutionen för invärtesmedicin); H. Graffner (-); J. Dent (-)
Publicerad i:
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 20 ( 7 ) s. 751-760
ISSN:
0269-2813
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
irritable-bowel-syndrome, practice research database, risk-factors, clinical spectrum, follow-up, population, prevalence, symptoms, esophagitis, hospitalization
Postens nummer:
89147
Posten skapad:
2009-01-27 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007