transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prediction of enantioselectivity in rhodium catalyzed hydrogenations.

Författare och institution:
Patrick J Donoghue (-); Paul Helquist (-); Per-Ola Norrby (Institutionen för kemi); Olaf Wiest (-)
Publicerad i:
Journal of the American Chemical Society, 131 ( 2 ) s. 410-1
ISSN:
1520-5126
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Using the Q2MM method, new molecular mechanics parameters were developed to perform initial screening of a chiral library to focus the experimental screening for the rhodium catalyzed hydrogenation of enamides. Computational predictions agree very well with experimental data.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
89134
Posten skapad:
2009-01-27 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007