transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

STAN (R)-recorded intrapartum loss of beat-to-beat variation associated with prolonged QT-interval: Indicative for fetal hypocalcemia?

Författare och institution:
W Gyselaers (-); R Indrato (-); M Westerhuis (-); Gerard H. A. Visser (-); Karl Gustaf Rosén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, 20 ( 1 ) s. 69-73
ISSN:
1476-7058
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
hyperventilation, variability, labor
Postens nummer:
89103
Posten skapad:
2009-01-27 12:51
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007