transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fetal growth and onset of delivery: A nationwide population-based study of preterm infants

Författare och institution:
Nils-Halvdan Morken (-); Karin Källen (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 195 ( 1 ) s. 154-161
ISSN:
0002-9378
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
corticotropin-releasing hormone, birth, fetuses, epidemiology, restriction, retardation, prevention, membranes, patterns, rupture
Postens nummer:
89099
Posten skapad:
2009-01-27 12:34
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007