transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can transvaginal sonographic measurement of endometrium alone predict endometrial cancer? Reply

Författare och institution:
Berit Gull (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Bengt Karlsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ian Milsom (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Seth Granberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 191 ( 2 ) s. 678-678
ISSN:
0002-9378
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
89038
Posten skapad:
2009-01-26 17:07
Posten ändrad:
2012-01-10 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007