transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Internal ecosystem feedbacks enhance nitrogen-fixing cyanobacteria blooms and complicate management in the Baltic Sea

Författare och institution:
Emil Vahtera (-); Daniel J. Conley (-); Bo Gustafsson (Institutionen för geovetenskaper); Harri Kuosa (-); Heikki Pitka?nen (-); Oleg P. Savchuk (-); Timo Tamminen (-); Markku Viitasalo (-); Maren Voss (-); Norbert Wasmund (-); Fredrik Wulff (-)
Publicerad i:
AMBIO, 36 ( 2-3 ) s. 186-194
ISSN:
0044-7447
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Nyckelord:
nutrient limitation, stable-isotope, eastern gulf, finland, proper, denitrification, phytoplankton, phosphorus, sedimentation, variability
Postens nummer:
89031
Posten skapad:
2009-01-26 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007