transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generation of low-contrast sinusoidal test patterns on a high-brightness display

Författare och institution:
Patrik Sund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Linda Ungsten (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY, 14 ( 10-12 ) s. 913-919
ISSN:
1071-0922
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk teknik
Nyckelord:
liquid-crystal displays, luminance, performance
Postens nummer:
89026
Posten skapad:
2009-01-26 16:44
Posten ändrad:
2016-04-26 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007