transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Job characteristics, motivators and stress among information technology consultants: A structural equation modeling approach

Författare och institution:
Lars Göran Wallgren (Psykologiska institutionen); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS, 37 ( 1 ) s. 51-59
ISSN:
0169-8141
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
social support, work-stress, demands, strain, health
Postens nummer:
89022
Posten skapad:
2009-01-26 16:31
Posten ändrad:
2014-11-26 12:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007