transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Carbon budgets for catchments across a managed landscape mosaic in southeast Sweden: Contributing to the safety assessment of a nuclear waste repository

Författare och institution:
Anders Löfgren (-); Sofia Miliander (-); Johan Truvé (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Tobias Lindborg (-)
Publicerad i:
AMBIO, 35 ( 8 ) s. 459-468
ISSN:
0044-7447
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Nyckelord:
dissolved organic-carbon, net primary production, fine-root production, norway spruce stand, terrestrial ecosystems, soil respiration, forest, herbivory, turnover, patterns
Postens nummer:
89021
Posten skapad:
2009-01-26 16:26
Posten ändrad:
2010-06-14 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007