transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Designing a multipurpose methodology strategic environmental research: The catchment dialogues

Författare och institution:
Anna Jonsson (-); Ingela Danielsson (Statsvetenskapliga institutionen); Anna Jöborn (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV)
Publicerad i:
AMBIO, 34 ( 7 ) s. 489-494
ISSN:
0044-7447
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Postens nummer:
89016
Posten skapad:
2009-01-26 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007