transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thrombin, kallikrein and complement C5b-9 adsorption on hydrophilic and hydrophobic titanium and glass after short time exposure to whole blood

Författare och institution:
Noushin Yahyapour (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Cecilia Eriksson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Per Malmberg (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Håkan Nygren (Institutionen för anatomi och cellbiologi)
Publicerad i:
BIOMATERIALS, 25 ( 16 ) s. 3171-3176
ISSN:
0142-9612
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
Nyckelord:
polymorphonuclear leukocytes, receptor expression, protein adsorption, fibrinogen, activation, platelets, surfaces, adhesion, binding, plasma
Postens nummer:
89006
Posten skapad:
2009-01-26 15:51
Posten ändrad:
2015-06-12 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007