transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contemporary Leadership in Healthcare Organizations: Fragmented or Concurrent Leadership

Författare och institution:
Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle); Lotta Dellve (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Journal of Health Organization and Management, 23 ( 4 ) s. 411-428
ISSN:
1477-7266
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this paper is to gain a deeper understanding of the main contemporary challenges for healthcare leaders in their everyday work practice, and the support they need to master their experienced dilemmas.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
88981
Posten skapad:
2009-01-26 14:33
Posten ändrad:
2012-04-03 08:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007