transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om akvarellens osynlighet/ On the Invisibility of Watercolour

Författare och institution:
Lena Johannesson (Institutionen för konst- och bildvetenskap)
Publicerad i:
Akvarelstudier. Om mediet, historien och myterna/Watercolour Studies. The Medium, the History and the Myths, bok s. 13-54, 251-280
ISSN:
0348-4114, ISBN 978-91-7346-598-4, 978-91-89477-29
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Akvarellens långa historia före genombrottet inom brittiskt landskapsmåleri på 1700-talet visar ett medium med omfattande funktioner inom bildkulturen, inte minst inom den vetenskapliga och instrumentella bildfunktionen. Uppsatsen publicerad både på svenska och engelska.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
Watercolour, instrumental images, images in sciences, images in diaries
Ytterligare information:
I boken medverkar även Kristoffer Arvidsson, Yvonne Eriksson, Viveka Kjellmer, Bia Mankell och Joanna Persman. Samtliga svenska texter är översatta till engelska.
Postens nummer:
88940
Posten skapad:
2009-01-26 12:16
Posten ändrad:
2009-01-26 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007