transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High sustained efficacy of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus types 6/11/16/18 L1 virus-like particle vaccine through 5 years of follow-up

Författare och institution:
L.L. Villa (-); R.L.R. Costa (-); C.A. Petta (-); R.P. Andrade (-); J. Paavonen (-); O.-E. Iversen (-); S.-E. Olsson (-); J. Høye (-); M. Steinwall (-); G. Riis-Johannessen (-); Agneta Andersson-Ellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); K. Elfgren (-); G. Von Krogh (-); M. Lehtinen (-); C. Malm (-); G.M. Tamms (-); K. Giacoletti (-); L. Lupinacci (-); R. Railkar (-); F.J. Taddeo (-); J. Bryan (-); M.T. Esser (-); H.L. Sings (-); A.J. Saah (-); E. Barr (-)
Publicerad i:
BRITISH JOURNAL OF CANCER, 95 ( 11 ) s. 1459-1466
ISSN:
0007-0920
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
recurrent respiratory papillomatosis, intraepithelial neoplasia, controlled-trial, cervical-cancer, genital warts, population, infection, hpv, classification, antibodies
Postens nummer:
88924
Posten skapad:
2009-01-26 11:53
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007